Project: Onderhoud en functiewijziging sociaal pension
Functie: Projectleider

28 wooneenheden en algemene ruimte renoveren in opdracht van het Leger des Heils. Functiewijziging van 8 wooneenheden naar gemeenschappelijke ruimte. Uitvoering in bewoonde toestand (bewoners ZZP4 en ZZP5)