Project: cepezedbouwteamnieuwbouw LAN
Functie: Bouwprocesmanager

Bij de nieuwbouw van project Lan Handling Technologies zijn verschillende uitvoerende partijen betrokken, ieder vanuit zijn eigen bouwdiscipline en -specialisme. Deze verschillende partijen verrichten hun werkzaamheden geheel zelfvoorzienend. Op het werk is geen hoofdaannemer en/of hoofduitvoerder aanwezig. Cepezedbouwteam draagt als bouwdirectie zorg voor de coördinatie van de verschillende partijen en het partieel toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden. Vanuit cepezedbouwteam zijn een bouwprojectmanager, engineeringscoördinator en een bouwprocesmanager betrokken. De verschillende uitvoerende partijen opereren zelfvoorzienend en dragen ieder (voor hun eigen werkzaamheden) verantwoordelijkheid voor het volledig en tijdig uitvoeren van engineeringswerkzaamheden, het tijdig bestellen van de juiste materialen en de uitvoering + aansturing van de werkzaamheden op de bouwplaats.

Als bouwprocesmanager ben ik aan het regisseren, aanjagen en bijsturen van samenwerking tussen verschillende uitvoerende partijen op de bouwplaats.

cepezed staat voor kennis, vaardigheid en een eigenzinnige no nonsense-mentaliteit. Het bureau paart een groot conceptueel vermogen aan een vernuftige creativiteit. De resultaten zijn nuchter en inzichtelijk. Esthetiek en functionaliteit worden mathematisch aaneengeklonken. Door cepezed bouwteam wordt het ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd.