Project: Restauratie 44 jongerenwoningen Waterstaatskerk
Functie: Projectleider

Appartementencomplex in het hart van de oude binnenstad van Gorinchem. Voorheen een Rooms Katholieke Kerk. De restauratie is voor een gedeelte betaald met subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Restauratie en renovatie (badkamer en overig onderhoud) zijn tegelijk uitgevoerd.