Project: VvE “De Vier Seizoenen”

Naast de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden is er gekeken naar esthetische verbeteringen van het complex. Door slim vastgoedbeheer is er ruimte gecreëerd in de meerjarenonderoudsbegroting. In samenwerking met de aannemer is er een plan van aanpak gemaakt met oog voor kwaliteit, prijs en mensen. Vertaling van wens tot en met uitvoering is in handen bij De Jong Vastgoedadvies.