Wat doe ik?

Ik help organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom “slim vastgoedbeheer”. Vanuit de visie van een organisatie maak ik met het team de vertaalslag naar een uitvoerbaar plan. Met de opdrachtgever wordt er een team geformeerd met de juiste kennis, visie en filosofie over vastgoedbeheer en samenwerking. Als projectmanager of projectcoach zorg ik dat het gewenste resultaat past binnen de financiële kaders. Om het meest optimale te bereiken gebruiken we een passend concept. Er is altijd een passend scenario binnen de gestelde kaders!

 

Ik begeleid:

 • Onderhoudsprojecten voor woningbouwcorporaties;
 • bouwprocessen;
 • aannemers en bouwondernemingen bij renovatieprojecten;
 • asset-eigenaren en beheerders hun vastgoedportefeuille te transformeren naar de juiste Product Markt Combinatie (PMC);
 • verbeterslagen in meerjaren onderhoudsplannen en begroting;
 • optimalisatie van vastgoedafdelingen;
 • projectteams naar een optimale prestatie;
 • projectmatig gebouwonderhoud;
 • huurders en eigenaren bij renovatie, restauratie en herstructurering.

 

Ik werk voor:

 • Corporaties
 • Vastgoedeigenaren en beheerders
 • Vereniging van Eigenaren
 • Zorginstellingen
 • Overheid en gemeente
 • Ontwikkelaars en beleggers
 • Aannemers en bouwondernemingen

 

 

Ik werk direct en/of indirect samen met:

Mijn algemene voorwaarden liggen vast in De Nieuwe Regeling 2011 (DNR). DNR is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht. De DNR is in 2011 herzien. De reden hiertoe was dat na enkele jaren gebruik van de DNR 2005 gebleken is, dat sommige bepalingen beter konden worden geformuleerd. Voorts bleek er behoefte te zijn aan een wijziging van het aansprakelijkheidsregime. In 2013 is een kleine aanpassing (in Artikel 56 DNR 2011) doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving. U kunt hier de voorwaarden vinden.